Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van ONLY-4-KIDS, gevestigd te Enumatil en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01125402 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

1. Overeenkomst
1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan ONLY-4-KIDS om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling per email aan de klant is verstuurd.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

2. Levering
2.1 ONLY-4-KIDS draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. ONLY-4-KIDS behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
2.2. Levering zal plaats vinden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op de bankrekening van ONLY-4-KIDS, tenzij op de website www.only-4-kids.nl anders is aangegeven. Mocht het niet lukken om binnen deze 3 werkdagen het artikel te verzenden, dan wordt u hiervan via e-mail en met opgaaf van redenen op de hoogte gesteld.

3. Verzending
3.1. Artikelen worden verzonden via TNT en/of DHL. Ook kunnen artikelen op afspraak worden afgehaald.
3.2. Indien de klant aan ONLY-4-KIDS schriftelijk opgave doet van een adres, is ONLY-4-KIDS gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres totdat de klant ONLY-4-KIDS een nieuw adres heeft doorgegeven.
3.3. Voor verzending van een bestelling naar één adres in Nederland wordt een vast bedrag van € 2,50 (incl. BTW) in rekening gebracht. Aan afhalen zijn geen verzendkosten verbonden.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Mocht de klant in het bezit zijn van een kortingscode dan is deze maar 1 keer te gebruiken op het afleveradres. De kortingscode blijft geldig totdat ONLY-4-KIDS dit op de site bekend maakt.

5. Betaling
5.1. Vooraf betalen: Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling via IDEAL of vooruitbetaling via bank of giro. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Na 7 dagen neemt ONLY-4-KIDS per mail contact op met de klant met het verzoek aan te geven of betaling onderweg is of dat er afgezien wordt van de bestelling. Indien er binnen 24 uur niet wordt gereageerd op de herinnering worden de artikelen teruggeplaatst in de winkel. Nadat de betaling binnen is worden de artikelen in bestelling genomen.
5.2 Contant betalen: Uitsluitend mogelijk bij afhalen.

Betaalgegevens:
Rekeningnummer: 14.13.96.232 (Rabobank)
Ten name van: ONLY-4-KIDS
IBAN: NL83RABO 0141 3962 32
BIC: RABONL2U

6. Annulering van een bestelling
6.1. Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging door ONLY-4-KIDS door de klant kosteloos geannuleerd worden.

7. Retourzending
7.1. Indien de klant artikelen wil retourneren, dient de klant ONLY-4-KIDS binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per mail in te lichten via mailadres: info@only-4-kids.nl. De artikelen dienen dan binnen 7 dagen (na ontvangst van de goederen) geretourneerd te worden door de klant aan ONLY-4-KIDS. Artikelen dienen te worden geretourneerd naar het adres zoals genoemd op de www.only-4-kids.nl (onder ‘contact’). Artikelen worden retour genomen indien ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat. Artikelen dienen ongedragen te zijn, met oorspronkelijke labels. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending binnen 7 werkdagen na ontvangst door ONLY-4-KIDS gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van ONLY-4-KIDS gelden slechts bij benadering.  Niet alle monitoren zijn hetzelfde ingesteld (kleurweergave).
8.2. Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is niet toegestaan informatie (waaronder wordt verstaan fotomateriaal) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

9. Overmacht
9.1. ONLY-4-KIDS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

10. Garantie
10.1. ONLY-4-KIDS garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

11. Privacy
11.1. Indien u een bestelling plaatst bij ONLY-4-KIDS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ONLY-4-KIDS. ONLY-4-KIDS houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
11.2. ONLY-4-KIDS respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.
11.3. ONLY-4-KIDS maakt gebruik van een nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van de nieuwsbrieflijst te verwijderen.
11.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een klantenbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12. Klachtenafhandeling
12.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door ONLY-4-KIDS serieus in behandeling worden genomen.
12.2. De klant dient een klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk via de mail bij onze klantenservice kenbaar te maken. U kan mailen naar info@only-4-kids.nl.
12.3. ONLY-4-KIDS zal binnen 2 werkdagen de klacht proberen op te lossen. ONLY-4-KIDS zal de klant hierover via de mail berichten.

13. Toepassing recht

13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ONLY-4-KIDS is het Nederlands recht van toepassing.